Privacystatement

Achterhoek Nieuws b.v. is uitgever van de uitgaven en merken welke staan vermeld op de website www.achterhoeknieuws.nl. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Achterhoek Nieuws b.v. worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Achterhoek Nieuws b.v. houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van Achterhoek Nieuws b.v., een abonnement neemt op een van onze kranten, een publicatie bestelt, deelneemt aan een actie of anderszins gebruik maakt van de diensten van Achterhoek Nieuws b.v., worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons vastgelegd. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Achterhoek Nieuws b.v. te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan Achterhoek Nieuws b.v. aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten van Achterhoek Nieuws b.v.. Dit gaat bijvoorbeeld om:

 • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen.

Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

Achterhoek Nieuws b.v., Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde, info@achterhoeknieuws.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doeleinden

Achterhoek Nieuws b.v. gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • Als u een betaalde dienst of product heeft afgenomen, om te factureren.
 • U in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Achterhoek Nieuws b.v.
 • Het inloggen op afgeschermde gedeeltes van onze sites mogelijk te maken.
 • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Achterhoek Nieuws b.v. indien u daar prijs op stelt.
 • Om doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
 • Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers. Achterhoek Nieuws b.v. tracht rekening te houden met uw voorkeuren.

Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Achterhoek Nieuws b.v. kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende websites of schriftelijk melden bij:

Achterhoek Nieuws b.v., Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde, info@achterhoeknieuws.nl

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Achterhoek Nieuws b.v. worden ingeschakeld.

In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Achterhoek Nieuws b.v. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Achterhoek Nieuws b.v. zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens

Achterhoek Nieuws b.v. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of via Achterhoek Nieuws b.v., Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde, info@achterhoeknieuws.nl

Gebruik van cookies

De websites van Achterhoek Nieuws b.v. maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Achterhoek Nieuws b.v., Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde, info@achterhoeknieuws.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Achterhoek Nieuws b.v. zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Achterhoek Nieuws b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

Achterhoek Nieuws b.v., Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde, info@achterhoeknieuws.nl.

Versie: november 2019.